رویدادهای عمومی

پخش بسته های ارزاق بین خانواده های کم برخوردار - فروردین ۱۴۰۲


خلاصه :

پخش بسته های ارزاق بین خانواده های کم برخوردار - فروردین ۱۴۰۲

یکی از فعالیت های مجموعه نیکنامی رسیدیگی به وضعیت معیشت خانواده ها و دانش آ»وزان تحت پوشش میباشد. بدین صورت که خانواده ها ی کم برخوردار شناسایی شده به ترتیب اولویت ، بسته ها ارزاق دریافت میکنند. 

در ابتداس سال 1402 و به بهانه ی ماه رمضان و سال جدید ، به توفیق خداوند و همراهی بانیان این امر محقق گردید

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.