رویدادهای داخلی

برگزاری ارزیابی دانش آموزان نیکنامی جهت ورود به ترم جدید


خلاصه :

.

روال کار آموزشی اقتضا میند تا با هدف بهبود سطح آموزش و یک دست شدن جلسات ، در انتهای هر ترم ارزیابی جهت پایش کلاسها صورت گیرد. در همین راستا ارزیابی جلسات پسران برگزار شد تا ورودی های ترم جدید مشخص شوند.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.