رویدادهای داخلی

بفرمایید نان تازه و پنیر! نوش جان (برگزاری کلاس ها به صرف میان وعده ای خودمانی!)


خلاصه :

.

کلاس های متربیان به صورت هفتگی برگزار میشود و بچها در محیطی صمیمی و گرم در کنار دوستان و مربیانشان به تحصیل مطالب میپردازند. در این بین سعی میشود تا با خلاقیت و با کمک خود دانش آ»وزان پذیرایی های مختلف برای کلاس ها تهیه شود تا هم متربیان خودشان هم در بستر فعالیت ها قرار گیرند و هم این محافل صمیمی خشک و خالی نباشد.

 

بفرمایید نان تازه و پنیر! نوش جان

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.